Strategiske Investeringer


"Nothing happends until something moves"   


- Albert Einstein -

Kundesenter

Aktuelle Produkter

Nye Prosjekter

Fender Capital AS

Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo, Norway


Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Sentralbord +47 22 83 90 00