Kort om Fender Capital

Fender Capital er et privateiet finansselskap som bistår små og mellomstore investeringsselskap og familiy offices. Vi har fokus på alle sider ved investeringer som skaper såvel som beskytter verdier.  

Våre ansatte har lang erfaring fra aksjemegling, kjøp og salg av virksomheter, kapitalinnhenting, større eiendomsprosjekter og juridisk rådgivning ved advokatvirksomhet. 


Fender Capital handler som tilknyttet agent hos Svensk Vârdepappersersservice med konsesjon hos Finansinspectionen i Sverige. 

Våre hovedsamarbeidspartnere er Struktur Invest Fondskommisjon og UBS.

Fender Capital AS

Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo, Norway


Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Sentralbord +47 22 83 90 00