image45


Fender Capital bistår som rådgiver ved innhenting, omsetning og allokering av kapital og eierskap for small cap selskaper.


VI tilbyr en rekke finansielle produkter og tjenester. Disse tilpasses gjeldene markedsituasjon med fokus på å skaffe våre kunder merverdi på sine investeringer. 


Våre nyeste produkter er tilgjengelige i vårt kundesenter.
Fender Capital AS

Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo, Norway


Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

Sentralbord +47 22 83 90 00